Inspiratie-webinar

Kanker, een leven met en na kanker

IZO Venlo organiseert een informatieve bijeenkomst over kanker. Esther Castermans, klinisch psycholoog binnen het VieCuri ziekenhuis, met het aandachtsgebied oncologie, verzorgt deze avond. Er wordt ingegaan op wat het voor mensen en hun naasten betekent als zij de diagnose kanker krijgen.

Voor wie?

Voor iedereen die geïnteresseerd is in dit onderwerp.  

Wanneer?

Op 8-11-2022. Aanvang 19.30 u. tot 20.30 u. Daarna is er een half uur gelegenheid om na te praten. 

Deelname?

Deelname is gratis. Stuur uiterlijk voor 6 november een e-mail aan info@izovenlo.nl en ontvang tijdig de Zoomlink om deel te nemen.  Vermeldt even van welke organisatie je bent. 

Organisatie

Het initiatief en organisatie is in handen van IZO Venlo, een samenwerkingsverband van organisaties die één op één zorg, hulp en ondersteuning aanbieden in de thuissituatie.
IZO Venlo wenst u namens alle deelnemende partners alvast veel kijk en luisterplezier met dit leerzame en inspirerende webinar. AHD Tegelen/Steyl/Belfeld, AHD Venlo, Buddyzorg Limburg, Humanitas maatjes GGZ, Incluzio vrijwilligers, De Luisterlijn Venlo, VPTZ Venlo E.O., Zonnebloem Venlo e.o.