IZO-partners

Algemene Hulpdienst Tegelen-Steyl-Belfeld

Vrijwilligers van de AHD verlenen kortdurende hulp aan mensen die daarvoor niet terecht kunnen bij andere personen. Projecten met een duidelijk begin en einde. Meer informatie: http://www.ahdtegelensteylbelfeld.nl/

Algemene Hulpdienst en Kledingbank Venlo

Ook deze vrijwilligers bieden nabuurhulp. Meer informatie: https://ahdvenlo.nl/sample-page/

Buddyzorg Limburg

Biedt sociaal emotionele en praktische steun aan mensen met een ernstige lichamelijke ziekte. Meer informatie: https://www.buddyzorglimburg.nl/

Humanitas Maatjes GGZ

De vrijwilligers van Humanitas Maatjes GGZ ondersteunen mensen met psychische of psychiatrische problemen en helpen hen nieuwe contacten te leggen. Meer informatie:https://www.humanitas.nl/afdeling/noord-limburg

Incluzio Sociale Basis Dementievrijwilligers

Geven hulp en ondersteuning als dementie een rol speelt. Meer informatie:https://www.incluziosocialebasis.nl/

De Luisterlijn

De vrijwilligers van de Luisterlijn zijn dag en nacht bereikbaar voor een anoniem gesprek. Via telefoon, chat of mail. Meer informatie: www.de luisterlijn.nl

VPTZ Venlo e.o.

De Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) bieden tijd, aandacht en ondersteuning aan hen die thuis willen sterven en aan hun naasten, de mantelzorgers. Meer informatie: https://www.vptzvenlo.nl

De Zonnebloem

De Zonnebloem verrijkt het leven van mensen met een lichamelijke beperking door sociale en recreatieve activiteiten mogelijk te maken. Meer informatie: https://www.zonnebloem.nl