Wie we zijn

IZO staat voor Informele Zorg Ondersteuning. Hét IZO is een samenwerkingsverband van organisaties die één-op-één zorg, hulp en ondersteuning aanbieden in de thuissituatie. Deze zorg wordt uitgevoerd door vrijwilligers.

Wat we doen

Het IZO kan ingeschakeld worden als professionele zorg (nog) niet nodig is, of als aanvulling op professionele zorg nodig of wenselijk is. U kunt hiervoor een van de IZO partners benaderen, maar u kunt uw vraag ook mailen naar vraag@izovenlo.nl . Wij overleggen dan door welke IZO partner(s) de meeste adequate ondersteuning gegeven kan worden.

Het IZO organiseert bijeenkomsten voor de informele zorgvrijwilligers, die gericht zijn op uitwisseling, deskundigheidsbevordering en het versterken van de onderlinge band.